Այնթապ համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները 

(թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900435106290200000Տարեկան  Ընտրել
1142 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 900435106381750Ամսական750 Ընտրել
1137Ա - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9004351060503000Ամսական  Ընտրել
1140Բ -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար 900435106340100000Տարեկան  Ընտրել
1140Զ - վիճակախաղերի կազմակերպման համար 900435106332150000Տարեկան  Ընտրել
1139Ա Տեխնիկական հեղուկի վաճառքի թույտվույթուն 90043500157460000Տարեկան  Ընտրել
1331Զ Տեղական տուրք 24:00-ից հետո աշխատելու համար 90043500156650000Տարեկան  Ընտրել
1137Գ մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9004351060503000Ամսական  Ընտրել
1137Դ 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9004351060506000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9004351060507000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90043510605021000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Է 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90043510605045000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ը 500 և ավելի քառակուսի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 900435106050100000Եռամսյակային  Ընտրել
1351Լ Համայնքի վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիասակատարության ծառայությունների իրականացման և կամ մատուցման թույլտվության համար  500000Տարեկան  Ընտրել
1149Բ Տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառության համար 900435106142100000Տարեկան  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ